Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Ἄν θέλεις νά βρεῖς τόν Θεό διά τῆς «εὐχῆς» δέν θά σταματᾶς ποτέ αύτήν τήν ἐργασία


«Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτως.
Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμό μετεωρισμού.
Να προσέχεις μόνο στα λόγια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ωσάν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις να το λέγεις.
Αν το αφήσεις στενοχωρείσαι πολύ.
Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει -το μάθει καλά- τότε το στέλνει στην καρδιά.
Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και μεταφέρει στην καρδιά οτιδήποτε φαντασθεί.

Όταν ο ευχόμενος κρατεί τον νου του να μη φαντάζεται τίποτε, αλλά να προσέχει μόνο τα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποια βία και θέληση δική του τον κατεβάζει στην καρδιά, και τον κρατεί μέσα και λέγει με ρυθμό την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» ...;
Αν θέλεις να βρεις τον Θεό δια της «ευχής» δεν θα σταματάς ποτέ αυτήν την εργασία. Όρθιος, καθήμενος, βαδίζοντας δεν θα μένεις χωρίς την ευχή.
Να μη βγαίνει πνοή χωρίς την ευχή για να εφαρμόζεται ο λόγος του Παύλου «αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε».
Εάν μπορέσεις να λέγεις την «ευχή» εκφώνως και συνέχεια, σε δύο-τρεις μήνες πιστεύω την συνηθίζεις και μετά πλησιάζει η Θεία Χάρις και σε ξεκουράζει.
Αρκεί να μη σταματήσεις να την λέγεις με το στόμα, χωρίς διακοπή.
Όταν την παραλάβει ο νους τότε θα ξεκουρασθείς με την γλώσσα να την λέγεις.
Όλη η βία είναι στην αρχή, έως ότου γίνει συνήθεια.
Κατόπιν θα την έχεις σ' όλα τα χρόνια της ζωής σου.
Μόνο κτύπα ευθέως την θύρα του θείου ελέους και πάντως ο Χριστός μας θα σου ανοίξει, εάν επιμένεις».
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Ποιος είναι ο Θεός;


Πολλοί πιστεύουν πως ο Θεός είναι μία αόρατη Ανώτερη Δύναμη που κυβερνά το σύμπαν. Η Ανώτερη όμως αυτή Δύναμη είναι πολύ γενική και ασαφής που δεν ικανοποιεί την ανθρώπινη λογική.
Η ύπαρξη μιας Ανώτερης Δύναμης που δεν μας λέγει συγκεκριμένα πιο είναι το θέλημά της, ώστε να γνωρίζουμε και εμείς ποια είναι τα καθήκοντά μας προξενεί φρίκη.
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από έναν συγκεκριμένο και αυθεντικό Θεό. Υπάρχει όμως τέτοιος Θεός; Αν υπάρχει πρέπει να είναι θεάνθρωπος, ώστε να ακούσουμε από το στόμα του την αλήθεια, αλλά να έχει και τη θεία αυθεντία, ώστε να θέσει τη θεία σφραγίδα του στα λόγια του.
Μέσα στην ιστορία εμφανίσθηκαν πολλοί. Ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Κομφούκιος, ο Χριστός κ.α. Ποιος όμως απ' όλους αυτούς είναι θεάνθρωπος, αφού η αλήθεια είναι μία;
Υπάρχουν στους ανθρώπους δύο αντιρρήσεις κατά του Χριστού.
Η πρώτη είναι: Ποιος είδε τον Χριστό;
Η δεύτερη είναι: Ο Χριστός υπήρξε, ήταν ένας καλός άνθρωπος ίσως ο καλλίτερος των ανθρώπων, όχι όμως και Θεός. Όσοι προβάλλουν την πρώτη αντίρρηση αρνούνται τον Χριστό ως άνθρωπο, άρα και ως Θεό.
Όσοι προβάλλουν την δεύτερη αντίρρηση αρνούνται την θεότητά του. Χρειάζονται λοιπόν αποδείξεις.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Αφού ο Θεός είναι ένας, πώς έχουμε Τριάδα;


Την απάντηση μας την δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μας λέγει, ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, τριαδικός όμως στις υποστάσεις δηλαδή στα πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι τρεις αυτές υποστάσεις είναι ασυγχύτως ενωμένες και αδιαστάτως διαιρούμενες.
Ο Πατέρας κατέχει τη θεότητα χωρίς να την έχει λάβει από κανέναν άλλον, την δίνει απόλυτα στον Υιό τον οποίο γεννά αιδίως και στο Άγιο Πνεύμα μέσα στο οποίο ενώνονται και οι τρεις.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα μας πει: Μία είναι η ουσία της θεότητας που διακρίνεται σε τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα ενωμένα μεταξύ τους.
Υπάρχει λοιπόν ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίον προέρχονται τα πάντα, ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και ένα Άγιο Πνεύμα μέσα στο οποίο υπάρχουν τα πάντα.
Ο Πατέρας είναι άναρχος χωρίς αρχή, γιατί δεν προήλθε από κανένα. Ο Υιός γεννάται αιδίως από τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και αποστέλλεται σε μας δια του Υιού.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Μπορείτε να αποδείξετε, ότι ένας είναι ο Θεός και όχι πολλοί;


Για τους πιστούς που αποδέχονται την Αγία Γραφή εκεί μαρτυρείται ότι ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. <<Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός σου... ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλην εμού>> (Έξοδ. 20, 2).
Για όσους αρνούνται την Γραφή τους απαντούμε. Αν παραδεχθούμε πολλούς θεούς είναι ανάγκη να επισημάνουμε και κάποιες διαφορές ανάμεσα στους πολλούς. Γιατί αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά σ' αυτούς, τότε ένας θα είναι και όχι πολλοί.
Αν όμως υπάρχει διαφορά σ' αυτούς, τότε πού είναι η τελειότητα; Γιατί αν κάποιος είτε κατά την αγαθότητα, είτε κατά την δύναμη, είτε κατά την σοφία, είτε κατά τον χρόνο, είτε κατά τον τόπο δεν φθάνει την τελειότητα, δεν θα μπορούσε να είναι θεός. Επομένως η μία ταυτότητα όλων αποδεικνύει μάλλον ένα και όχι πολλούς θεούς.
Πώς είναι δυνατόν να κυβερνηθεί ο κόσμος από πολλούς χωρίς να διαλυθεί και να καταστραφεί, αφού θα παρουσιασθούν αντιθέσεις στους κυβερνήτες; Και ποιος απ' όλους αυτούς έβαλε τάξη; Συνεπώς ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απερίγραπτος, δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που κυβερνά τα πάντα, η πηγή της τελειότητας.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Η επιστήμη δεν συμφωνεί με την Γραφή για την αρχή της ζωής. Τι έχετε να πείτε;


Επειδή η επιστήμη δεν έχει αποδείξεις διατυπώνει διάφορες απόψεις:
α) Ομιλεί για μεταφορά σπερμάτων από άλλο πλανήτη σε μικροσκοπική μορφή. Πώς όμως θα ζούσαν οι σπόροι από την έντονη ακτινοβολία των ακτίνων γ' που σκοτώνουν την ζωή; Κι αν προσθέσουμε, ότι έφθαναν στη γη χωρίς να καταστραφούν, θα χρειαζόταν μεγάλος συνδυασμός για να έχουμε βλάστηση και μάλιστα 400.000 ειδών.
Μήπως μεταφέρθηκε η ζωή με κάποιον μετεωρίτη; Όχι, γιατί αυτός θα πυρακτούται και έτσι θα καταστρέφετο η ζωή. Στη θεωρία όμως αυτή έχουμε μετάθεση του θέματος. Πώς έγινε η ζωή στους άλλους πλανήτες;
β) Διατύπωσαν τη θεωρία της αυτόματης γένεσης. Ότι δηλαδή μόνη της η νεκρή ύλη δημιούργησε τη ζωή. Όμως και αυτή η θεωρία καταρρίφθηκε από τα πειράματα του Παστέρ.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Γιατί η σελήνη έγινε ετερόφωτη;


Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ότι η σελήνη φωτίζεται από τον ήλιο,όχι γιατί δεν μπορούσε ο Θεός να δώσει και σ' αυτή ιδιαίτερο φως, αλλά για να καθιερωθεί ρυθμός και τάξη στην κτίση, του άρχοντα και του αρχομένου, και να διαπαιδαγωγηθούμε και εμείς να κοινωνούμε μεταξύ μας και να μεταδίδουμε και να υποτασσόμαστε, πρώτα στον ποιητή και δημιουργό Θεό και δεσπότη και έπειτα στους άρχοντες που ορίζονται απ' αυτόν, και να μην εξετάζουμε, για ποιο λόγο αυτός κυβερνά και όχι εγώ και να δεχόμαστε από τον Θεό όλα με ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Η επιστήμη μάς λέγει πως οι δημιουργικές ημέρες δεν ήταν 24ωρα, αλλά μακρές χρονικοί περίοδοι. Ποιά είναι η αλήθεια;


Εφ' όσον κανείς άνθρωπος δεν ήταν παρών κατά τη δημιουργία, γι' αυτό η επιστήμη διατυπώνει θεωρίες χωρίς αποδείξεις. Μήπως αδυνατεί ο Θεός ως Παντοδύναμος να δημιουργήσει τον κόσμο σε έξι ημέρες ή σε μία ημέρα ή και σε ένα δευτερόλεπτο;
Ο Απόστολος Παύλος μάς λέγει, ότι στο τέλος της ιστορίας θα ανακαινίσει ο Θεός τον κόσμο στιγμιαία <<εν ριπή οφθαλμού>>. Όσος χρόνος μεσολαβεί στο ανοιγόκλεισμα του οφθαλμού. Γιατί λοιπόν να μην δημιουργήσει ο Θεός τον κόσμο σε έξι 24ωρες ημέρες;
Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η Γραφή ερμηνεύεται από την Γραφή. Έτσι διαβάζουμε στο βιβλίο της εξόδου στο 20ο κεφάλαιο, ότι ο Θεός στην τρίτη εντολή του Δεκαλόγου δίνει εξηγήσεις στον Μωυσή και τον λαό Του: <<Έξι ημέρες θα εργάζεσαι και θα εκτελείς όλα τα έργα σου, κατά την έβδομη ημέρα θα έχεις αργία και ανάπαυση. Και τούτο γιατί σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και όσα υπάρχουν εντός αυτών και την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε>>.
Δεν θα ήταν απίθανο και παράδοξο να λέγει ο Θεός, να εργάζεσθε έξι ημέρες (24ωρες), γιατί Εγώ έκανα την δημιουργία σε έξι μεγάλες περιόδους;!!!

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος