Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Η Γραφή ομιλεί για Θεό Δημιουργό. Είναι όμως δυνατή η εκ του μηδενός Δημιουργία;


Για ένα Παντοδύναμο, Άχρονο, Αϊδιο και Υπερκόσμιο Θεό, τα πάντα είναι δυνατά. Με τη φράση της <<Γενέσεως>>, <<Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανό και την γην>>, δηλώνεται η εκ του μηδενός δημιουργία του χώρου και του χρόνου που είναι συνυφασμένα μεταξύ τους. Αυτό μας λέγει σήμερα και η επιστήμη. Ότι ο χώρος και ο χρόνος δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα και δεν χωρίζουν. Έτσι από το <<εν αρχή εποίησεν>> της Γραφής φθάσαμε στον χωροχρόνο του Αϊνστάιν.
Διαβάζουμε στον 101ο ψαλμό του Δαυίδ: <<Κατ' αρχάς συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισίν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου