Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Και είπεν ο Θεός γενηθήτω φως. Ποιό ήταν αυτό το φως;


Το φως που δημιούργησε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας ήταν η ενέργεια. Έτσι από την ενέργεια περνάμε στην ύλη και από την ύλη στην ενέργεια. Αν π.χ. κάψουμε ένα ξύλο που είναι ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια – φωτιά.
Γιατί ξεκίνησε η όλη δημιουργία από το φως; Γιατί ο Θεός <<φως εστί>>. Ο Θεός είναι όλος φως. Όμως το φως του Θεού είναι άκτιστο, που σημαίνει ότι δεν δημιουργήθηκε από τον Ίδιο, αλλά είναι μέσα στην φύση Του.
Ενώ την ουσία του Θεού δεν την γνωρίζουν ούτε αυτοί οι άγιοι άγγελοι, όμως βλέπουν τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού θα βλέπουμε αυτό το φως την ακτίστων ενεργειών του Θεού.
Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του στο άγιο Βάπτισμα:
<<Ο Θεός είναι το ύψιστο και απροσπέλαστο και ανέκφραστο φως, το οποίο ούτε νους μπορεί να κατανοήσει, ούτε λόγος να εκφράσει και αυτό φωτίζει κάθε λογική φύση. Αυτό το φως είναι για τα νοητά, ό,τι είναι ο ήλιος για τα αισθητά. Όσο καθαριζόμαστε, τόσο και το φανταζόμαστε. Και όσο το φανταζόμαστε τόσο το αγαπάμε. Και όσο το αγαπάμε, τόσο το κατανοούμε...>>

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου