Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Ποιό είναι αυτό το πνεύμα;


Στους ψαλμούς διαβάζουμε: <<Εξαποστελείς το πνεύμα Σου και κτισθήσονται (Ψαλμ. 103, 8).
Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν, ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Θεότητας. Δεν είναι ανυπόστατη πνοή, αλλά ιδιαίτερη υπόσταση που προέρχεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Λόγο.
Το πνεύμα αυτό του Θεού που στέλνεται και δημιουργεί και συνέχει, δεν είναι φύσημα που χάνεται, αλλά πρόσωπο.
Έτσι συνεσκιασμένα υπάρχουν και τα τρία πρόσωπα στην δημιουργία.
Ο Πατήρ θέλει, ο Λόγος δημιουργεί, το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί, δίνει ζωή.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου