Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Από πότε ο Θεός;


Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: <<Ο Θεός υπάρχει πάντοτε. Ο όρος <<ο υπάρχων>>, εκφράζει το αιώνιο, και με αυτό αυτοτιτλοφορείται όταν εμφανίζεται πάνω στο όρος στον Μωυσή. Η ύπαρξή του ούτε άρχισε κάποτε, ούτε και θα λήξει ποτέ. Ο θαυμασμός αυτός προς τον Θεό δημιουργεί περισσότερο πόθο μέσα μας να καθαρισθούμε και με την κάθαρση αυτή να γίνει ο νους μας θεόμορφος>>.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου