Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Πώς γνωρίζουμε τον Θεό;


Τον Θεό τον γνωρίζουμε με δύο τρόπους μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ένας τρόπος είναι δια μέσου της κτίσεως. Δηλαδή ο Θεός κρύπτεται πίσω από τα έργα Του και φανερώνεται δι' αυτών, γιατί μόνο έτσι γίνεται προσιτός στην ασθενική μας αντίληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της συνειδήσεως.
Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει, ότι την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει, γιατί είναι απλησίαστη. Όμως μπορούμε να γνωρίσουμε τον
Θεό μέσω των θείων ενεργειών Του.
Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, στους Πατριάρχες, στους προφήτες, στους Αγίους. Στο πρόσωπο του Ιησού ο Θεός αποκαλύφθηκε με τρόπο οριστικό και ολοκληρωτικό. Αφού μας πρόσφερε τον ίδιο Του τον Υιό δεν έχει πια τίποτα να κρατήσει για τον εαυτό Του και δεν μπορεί πια παρά να χαρίζει.
Χάρη στον Υιό του ανθρώπου οι ουρανοί όπου διαμένει ο Θεός ανοίχθηκαν και ο Θεός φανερώθηκε και μας έγινε προσιτός. Ο Χριστός μας έκανενα δούμε τον Θεό Πατέρα και να τον αισθανθούμε: <<ο εωρακώς εμέ εώρακε τον Πατέρα>> (Ιωάνν. 14, 9).
Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Θεό πρέπει πρώτα να γνωρισθεί απ' αυτόν (Γαλάτ. 4, 9).

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου