Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Ο Θεός δημιούργησε την πρώτη ημέρα το φως και την τέταρτη μέρα τον ήλιο. Πώς συμβιβάζεται αυτό;


Ο Θεός δημιούργησε την πρώτη ημέρα την ενέργεια. Ο ήλιος δεν είναι πηγή του φωτός, αλλά φορέας του φωτός. Μέσα σ' ένα κουτί σπίρτα, έχω φωτιά. Παίρνω ένα σπίρτο και το ανάβω. Το σπίρτο είναι φορέας και όχι πηγή του φωτός.
Η πηγή του φωτός είναι ο Θεός, γιατί <<φως εστί>>.
Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ πρώτης και τέταρτης ημέρας. Την πρώτη ημέρα έχουμε το αίτιον του φωτός που είναι ο Θεός ως πηγή φωτός (ακτίστου) και την τέταρτη ημέρα έχουμε τον φορέα του φωτός τον ήλιο τον αίτιο χωρισμού ημέρας και νυκτός.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας ομιλούν για συστολή και διαστολή του αρχέγονου φωτός σε 24ωρη βάση.

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου